Dodatna izobraževanja in vsebine za strokovne delavce

Aktualno / najavljamo

V intervizijski skupini se je odprlo prosto mesto. Zainteresirani nas lahko kontktirajo na naš e-mail: info@psihoterapevtski-center.si.

Trenutno ni napovedanih strokovnih srečanj in študijskih ciklov.

Strokovna srečanja

V Psihoterapevtskem in psihodiagnostičnem centru občasno organiziramo srečanja, namenjena strokovnjakom, ki delujejo v regiji. Na srečanjih naši in gostujoči strokovnjaki predstavljajo primere iz prakse, dileme, aktualne teme in novosti s področja psihologije, medicine in psihoterapije.

 • 07. 09. 2020 / Kristijan Jejčič: Prilagojena na nemoč (predstavitev primera)
 • 22. 06. 2020 / Katja Belšak: Takšen je recept za življenje (predstavitev primera)
 • 26. 03. 2018 / Janez Mlakar: Kognitivno vedenjska terapija in stoična filozofija
 • 23. 03. 2017 / Jana Pogorevc: Opazovanje otroka v domačem okolju
 • 12. 01. 2017 / Nataša Potočnik Dajčman: Aspergerjev sindrom - od otroštva v odraslost
 • 24. 11. 2016 / Gašper Grobelšek: Hipnoza - od odrskih predstav do uporabe v terapiji
 • 16. 06. 2016 / Myriam Klanjšček: Pot razvoja pri osebi z duševno motnjo
 • 17. 03. 2016 / Bojan Belec: Odraščanje ob internetu
 • 11. 02. 2016 / Simon Brezovar: Psihoterapevtska obravnava bolnice s primarno progresivno afazijo
 • 29. 10. 2015 / Peter Praper: Stranpoti individualizacije in obdobje kaotičnega družbenega narcisizma
 • 10. 04. 2014 / Matej Peljhan in Jure Kravanja: Terapija s pomočjo fotografije
 • 12. 12. 2013 / Damjan Sever: Filmo/psihoanaliza - poglobljena analiza človekove duševnosti s pomočjo psihoanalize in zdravilnega filma
 • 24. 10. 2013 / Samo Pastirk: Obravnava potravmatske stresne motnje po načelih vedenjsko - kognitivne psihoterapije
 • 13. 06. 2013 / Sebastjan Šinko: Odvisnost, sram, krivda
 • 25. 04. 2013 / Mitja Čander: Kreativnost
 • 14. 02. 2013 / Milena Mileva Blažič: Skriti pomen pravljic
 • 29. 11. 2012 / Katja Dougan: Psihoterapevtska realnost
 • 18. 10. 2012 / Edo Gošnjak: Prikaz dolgotrajne analitične psihoterapije
 • 24. 05. 2012 / Karin Sernec: Sodobni vidiki motenj hranjenja
 • 19. 04. 2012 / Lilija in Bojan Varjačić Rajko: Terapevtski faktorji v skupini
 • 15. 12. 2011 / Vesna Godina: Socializacija skozi čas
 • 22. 09. 2011 / Emil Benedik: Kliničnopsihološko sodno izvedeništvo
 • 14. 04. 2011 / Maja Rus Makovec: Vzdrževanje nevtralne drže v parterski terapiji/problematiki
 • 27. 01. 2011 / Tina Zadravec: Obravnava sramu v psihoterapiji
 • 16. 12. 2010 / Miha Černetič: Mindfulness - čuječnost v psihoterapiji
 • 23. 09. 2010 / Jernej Vidmar: VKT obravneve otrok/mladostnikov
 • 10. 06. 2010 / Danijela Mrzlekar Svetel: Predstavitev psihoterapevtske obravnave
 • 25. 03. 2010 / Zvonka Sevšek: Psihoterapija pri bolnicah z rakom
 • 28. 01. 2010 / Vita Štukovnik: Nevropsihološka obravnava spomina
 • 26. 11. 2009 / Urban Kordeš: Kako je biti človek? Fenomenološko raziskovanje - raziskovanje doživljanja
 • 01. 10. 2009 / Janko Bohak: Psihoanaliza in zen
 • 03. 09. 2009 / Janez Mlakar: Klinična psihologija kot raziskovalna praksa - nova paradigma klinične psihologije
 • 11. 06. 2009 / Jože Jensterle: KPSS in Test risanja ure
 • 26. 03. 2009 / Peter Skuber: Življenje in delo Sigmunda Freud

Intervizija

V Psihoterapevtskem centru deluje intervizijska skupina. Skupina diskutira in razčlenjuje vprašanja in dileme, s katerimi se člani (terapevti) srečujejo med svojim delom. Srečanja so primarno namenjena terapevtom, ki delujejo znotraj našega centra, občasno se v skupino vključujejo in v njej delujejo tudi zunanji strokovnjaki. Skupina se srečuje enkrat mesečno.

Študijski cikli

Študijski cikel je sklop strokovnih srečanj, na katerih se manjša skupina strokovnjakov srečuje in skozi daljše obdobje (pol leta ali leto) usvaja oziroma poglablja znanja o določeni specifični temi.

 • 1. študijski cikel: Uvodni razgovor v psihoterapiji
 • 2. študijski cikel: Osebnostne motnje

Do gradiv iz študijskih cilkov se lahko dostopa v zavihku Prijava.

Kontakt

Psihoterapevtski in psihodiagnostični center Maribor
Barvarska ulica 7, SI-2000 Maribor
E: info@psihoterapevtski-center.si
T: 051 631 161 & 051 642 120

Prijava na e-novice

© 2010-2022 Psihoterapevtski in psihodiagnostični center Maribor | Pravno obvestilo.