Nudimo kvalitetno in visoko strokovno obravnavo

Individualna psihoterapija

Psihoterapija je pogovorno-odnosna metoda za vplivanje na moteče psihične vsebine, ki nižajo kvaliteto življenja. Posamezne terapevtske šole so za ta namen izdelale različne načine (tehnike).
Obstaja že nepregledno veliko število psihoterapevtskih metod in tehnik. V našem centru sledimo trem terapevtskim linijam: kognitivno-vedenjski, analitično orientirani in integrativni.

Pri kognitivno-vedenjski je v terapevtskem ozadju spoznanje, da večino svojih vedenjskih in emocionalnih reakcij pridobimo s procesi različnih oblik učenja, pogosto zelo kompleksnih. Terapevtske metode so izdelane tako, da te, pogosto nefunkcionalno naučene odzive, zamenjajo novi, ustreznejši.

Razvojnoanalitična psihoterapija temelji na spoznanjih o psihičnih procesih, ki smo jih pridobili v zgodnem otroštvu v stikih s pomembnimi bližnjimi. Te izkušnje, če so bile negativne, lahko neugodno obarvajo naše sedanje stike z ljudmi, doživljanje sveta in sebe. Terapevtska metoda je oblikovana tako, da človek opisano spoznava in presega.

Nekateri terapevti pri obravnavi uporabljajo tudi integrativni ali shema terapevtski pristop.

Vse psihoterapevtske metode trajajo mesece ali celo leta (če težava traja dlje časa, dolžina pa je odvisna tudi od terapevtskega cilja). Praviloma je postopek pri kognitivno-vedenjski psihoterapiji krajši, aktivnost klienta pa večja - v tem smislu, da so lahko vključene tudi terapevtske naloge, ki jih klient izvaja, ko ni na terapiji. Pri analitično orientirani psihoterapiji se človek odloča za daljšo terapevtsko pot, bolj vase kot navzven. Postopek lahko poteka na kavču. Vključi se lahko tudi delo s sanjami.

Vstop v psihoterapijo

Osebo, ki se zanima za vstop, najprej povabimo na uvodni razgovor. S kandidatom za psihoterapijo se v miru pogovorimo in pri tem odgovorimo na vsa vprašanja v zvezi s psihoterapijo. Razgovor traja približno 50 minut. Dogovorimo se oziroma svetujemo glede oblike psihoterapevtskega postopka ter kandidata napotimo k ustreznemu strokovnjaku. Trudimo se za minimalno čakalno dobo. Po prvem stiku je osebni razgovor v roku 14 dni, prehod v psihoterapijo pa v roku meseca dni. Občasno, ob prezasedenosti terapevtov, pa so možna odstopanja.

Skupinska psihoterapija

Skupinska psihoterapija je oblika dela, ki jo posameznik izvaja s skupino, vodi in moderira jo terapevt ali terapevtski par (terapevt in koterapevt).

V Psihoterapevtskem centru nudimo:

 • analitično orientirano skupinsko terapijo (tj. skupinsko psihoterapijo, ki temelji na teoretskih izhodiščih analitične psihoterapije),
 • skupino za obvladovanje anksioznosti in depresije (skupina deluje po principih vedenjsko-kognitivne terapije),
 • skupino za starejše,
 • skupino za spoprijemanje s socialno tesnobo za mlade odrasle,
 • program za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od alkohola.

Skupina za starejše

V tretjem življenjskem obdobju pridejo na plano teme izgub na številnih življenjskih področjih (izgube svojcev ali prijateljev, spremembe na področju zdravja, spremembe glede bivanjskih pogojev ipd.), ki lahko povzročijo tesnobe in depresije. Skupina je namenjena temu, da se v miru posvetimo vprašanjem, ki jim družba ne namenja dovolj pozornosti. Cilj skupine je, da se žalosti in tesnobe manjšajo, odklanjajo. Eno srečanje traja 90 minut, število srečanj ni omejeno, gre za t.i. neskončno skupino. Skupino vodi psiholog ali klinični psiholog.
Cena udeležbe v skupini je 35 evrov na srečanje.
Za več informacij ali prijavo prosimo, da pišete na info@psihoterapevtski-center.si ali pokličete na 051 642 120.


Skupina za spoprijemanje s socialno tesnobo za mlade odrasle

Skupna je namenjena obravnavi socialne tesnobe pri mladih odraslih. Celotna obravnava je zamišljena večstopenjsko. Po individualni pripravi na skupino (število individualnih ur je odvisno od člana) sledi program po principih kognitivno-vedenjske psihoterapije v skupini. Skupina je mala, to pomeni, da je v njej med 6 in 8 članov, je zaprta, predvidenih je 25 srečanj. Za tem programom pa je predvideno skupinsko nadaljevanje v obliki predelovanja globinskopsiholoških tem.
Cena: individualne ure se obračunavajo po ceniku za individualne obravnave, cena udeležbe v skupini je 35 evrov na srečanje.
Za več informacij ali prijavo prosimo, da pišete na info@psihoterapevtski-center.si ali pokličete na 051 642 120.


Program za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od alkohola

Program je sestavljen za ljudi z boleznijo odvisnosti in za tiste, ki so v področju tveganega pitja. V uvodnem srečanju se preveri oblika in stopnja morebitne odvisnosti. Preko nekemičnih metod delamo nato na področju motivacije za prenehanje pitja, vzpostavljanje abstinence in njeno vzdrževanje. Program vključuje tudi delo s svojci v vseh fazah zdravljenja, tudi uvodnem - kako motivirati svojca za zdravljenje. Pripravljalna faza je individualna (terapevt - pacient), faza zdravljenja pa skupinska. Ob zapletih pomagamo vzpostaviti stik z zdravnikom. Program izvajajo izkušeni terapevti oziroma terapevtski pari, kjer je vsaj en član klinični psiholog ali psihiater.
Cena za uro v individualni fazi je 50 evrov, v skupinski fazi pa 35 evrov (če je v skupini 6-8 članov) oziroma 25 eurov (če je v skupini več kot 8 članov).
Za več informacij ali prijavo prosimo, da pišete na info@psihoterapevtski-center.si ali pokličete na 051 642 120.

Psihološko svetovanje

Je krajša, časovno omejena obravnava, v kateri psiholog podpre in pomaga osebi, da se sooči in se opolnomoči, ko se znajde v neki začasni aktualno obremenjujoči situaciji (npr. ločitev, izguba službe, smrt, prehajanja med različnimi življenjskimi obdobji in podobno).

Kliničnopsihološki pregled

Kliničnopsihološki pregled oziroma psihodiagnostični pregled je postopek, s katerim (klinični) psiholog s pomočjo psihometričnih sredstev ugotavlja posameznikovo stanje na področju duševnosti. Najpogosteje se ta postopek opravlja za pomoč v diagnostični fazi, pri formuliranju terapevtskih ciljev ali v zaključni fazi zdravljenja. Na psihodiagnostični pregled po navadi napoti zdravnik, lahko pa ga opravimo tudi na klientovo željo.

Potek kliničnopsihološkega pregleda

Termin za izvedbo pregleda skušamo ponuditi v roku 14 dni od povpraševanja. Za nekatere zahtevnejše preglede je potrebno priti dvakrat. Vsakokrat traja postopek dve do tri ure. S seboj prinesite vse dosedanje izvide ter očala, če jih potrebujete. Napisan izvid (kliničnopsihološko poročilo) dobite po pošti v roku dveh tednov, v izjemnih primerih (v terminski nuji) tudi prej. Pregledani ima pravico do popolne povratne informacije, razlage rezultatov. Ponavadi se dogovorimo za dodaten razgovor, kjer se v miru pogovorimo o rezultatih pregleda.

Trening kognitivnih funkcij

Kognitivni upad se lahko pokaže po možganskih poškodbah, kot je tudi možganska kap, ali pri pojavu različnih demenc, tudi pri motnji pomanjkanja pozornosti s hiperaktivnostjo (ADHD), v zadnjem času ugotavljajo podobne težave tudi po prebolevanju covida, zaznan pa je tudi pri depresijah, shizofrenijah...

Raziskave so potrdile, da kognitivni trening upočasni hitrost upadanja kognitivnih sposobnosti in lahko s pomočjo izboljšanja delovnega spomina, hitrosti obdelave podatkov in izvršilnih nalog vodi k boljši kvaliteti življenja. Zato se trening v našem centru izvaja s pomočjo mednarodno priznanega, strokovno umerjenega in certificiranega programa kognitivnega treninga CogniPlus, ki se izvaja na najnovejši programski opremi in omogoča merjenje napredka. Izvajamo pa ga tudi tudi v klasični papir - svinčnik obliki za tiste, ki neradi uporabljajo računalnik.

Program ponuja raznolike in prilagodljive vaje, ki so usmerjene na različna področja kognitivnih funkcij, kot so pozornost, spomin, koncentracija, reakcijski čas, vizualno in prostorsko zaznavanje ter razne druge kognitivne spretnosti. S pomočjo interaktivnih nalog posameznika spodbuja k aktivnemu sodelovanju in treniranju možganov. Treningi potekajo mesec dni, trikrat tedensko, kar pomeni, da se v celoti izvede 12 srečanj.

Več o treningu kognitivnih funkcij in programu CogniPlus preberite na strani Trening kognitivnih funkcij.

Otroci in mladostniki

Januarja 2024 smo dejavnost Psihoterapevtskega centra razširili z ekipo kliničnih psihologov in terapevtov, ki so usposobljeni za delo z otroki im mladostniki. Opravljamo kliničnopsihološke psihodiagnostične preglede otrok in mladostnikov in psihoterapevtske obravnave različnih oblik in smeri. Obravnava otrok in mladostnikov poteka na novi lokaciji - enota Slovenska (lokacija in pristop).

Cenik

 • Uvodni razgovori
  • Uvodni razgovor 1 (za individualne procesne psihoterapije)

   
  68 EUR
 • • Uvodni razgovor 2 (za vstop v kognitivni trening, za zdravljenje bolezni odvisnosti, za vstop v skupinske terapije, za psihološko svetovanje)

  50 EUR
 • • Uporaba psihometričnega sredstva kot dopolnitev k triažnemu uvodnemu razgovoru

  50 EUR
 • • Potrdila, obvestila

  40 EUR
 • Klinično-psihološki pregled
  • Pregled kognitivnih funkcij in čustvovanja - triažni

   
  150 EUR
 • • Pregled kognitivnih funkcij in čustvovanja - kompleksen

  300 EUR
 • • Pregled osebnosti in čustvovanja

  200 EUR
 • • Uporaba dodatnega psihometričnega sredstva (posamezna)

  30-70 EUR
 • Psihoterapije
  • Individualna psihoterapija (45-50min)

   
  68 EUR
 • • Individualna psihoterapija (terapijo izvaja edukant psihoterapije II)

  57 EUR
 • • Individualna psihoterapija (terapijo izvaja edukant psihoterapije I)

  46 EUR
 • • Psihološko svetovanje (45 min)

  46 EUR
 • • Skupinska psihoterapija (90 min)

  35 EUR
 • • Partnerska psihoterapija (90 min)

  90 EUR
 • Ostalo
  • Trening kognitivnih funkcij (4-tedenski program) - možnost obročnega odplačevanja

   
  250 EUR
 • • Posvet s psihiatrom (z izvidom)

  60 EUR
 • • Supervizija (za zunanje terapevte)

  70 EUR


Dogovorna odstopanja so možna pri študentih ter osebah z nizkim osebnim dohodkom (znižanje), pa tudi pri zelo visokem osebnem dohodku (zvišanje).
Cenik velja od 1.4.2023.

Splošni pogoji poslovanja

Zavod Psihoterapevtski center Maribor vam predstavlja pogoje poslovanja, objavljene v nogi spletnih strani www.psihoterapevtski-center.si (v nadaljevanju: »pogoji poslovanja«).

Določajo se pogoji uporabe spletne strani www.psihoterapevtski-center.si, (v nadaljevanju: »spletna stran«) in naročilo storitev, ki se promovirajo preko spletne strani.

Spletno stran upravlja zavod Psihoterapevtski center Maribor (v nadaljevanju: »ponudnik«).

»Vsebine« so vsi podatki, informacije, gradiva in druge vsebine, objavljene na spletni strani, kar med drugim vključuje tudi besedila, slike, fotografije, glasbo, video ­vsebine, event. programsko opremo, zvočne vsebine, grafiko, blagovne in storitvene znamke ter drugo.

»Stranka« v teh pogojih poslovanja predstavlja vsako pravno ali fizično osebo, ki se odloči za naročilo storitev prek spletne strani www.psihoterapevtski-center.si oziroma na drug način izrazi zanimanje za naročilo storitev ponudnika.

»Uporabnik« v teh pogojih poslovanja predstavlja vsako osebo, ki uporablja spletno stran www.psihoterapevtski-center.si.

Z uporabo spletne strani uporabnik oz. kupec sprejema in soglaša z vsemi določbami teh pogojev poslovanja, ki vključujejo tudi vse povezave in njihove sestavne dele ter potrjuje, da je bil seznanjen s politiko zasebnosti.

Bistvene lastnosti storitev, cene, vključno z vsemi davki in drugimi dajatvami ter podatki o načinu plačila in izvedbe storitev so razvidne iz ponudbe in so na voljo na vpogled na spletni strani Psihoterapevtskega centra Maribor.

1. Informacije o ponudniku – Psihoterapevtski in psihodiagnostični center Maribor

Naziv: Zasebni zdravstveni zavod Psihoterapevtski in psihodiagnostični center Maribor
Skrajšan naziv: Psihoterapevtski center
Sedež: Barvarska ulica 7, 2000 Maribor
E-pošta: info@psihoterapevtski-center.si
Matična številka: 3321170000
Davčna številka: 13973053
Šifra dejavnosti: Q86.909 (Druge zdravstvene dejavnosti)
TRR: SI56 0417 3000 1463 536, Nova kreditna banka Maribor d.d.

2. Varovanje zasebnosti

Psihoterapevtski in psihodiagnostični center Maribor spoštuje zasebnost svojih uporabnikov. Upravljavec osebnih podatkov, ki jih posameznik posreduje ob dostopu do spletne strani ali jih vpiše znotraj te spletne strani, je zavod Psihoterapevtski center Maribor (v nadaljevanju tega besedila upravljavec osebnih podatkov).

Posameznik dovoljuje upravljavcu upravljanje in obdelavo osebnih podatkov, ki jih ta posreduje, ko vpiše svoje osebne podatke na spletni strani www.psihoterapevtski-center.si, za namen pridobitve ponudbe ali zaradi želje po obveščanju o novostih in storitvah, povezanih z zavodom Psihoterapevtski center Maribor, ali izpolnitev drugih storitev, na katere se preko spletne strani prijavlja posameznik.

Posameznik, ki dostopa do spletne strani www.psihoterapevtski-center.si upravljavca in obdelovalca osebnih podatkov ter na njih izpolni spletni obrazec s svojimi podatki in soglasjem, se strinja, da lahko ta zbira podatke o obiskih spletnih strani za namene analize interesa obiskovalca ter posledično za pripravo prilagojene ponudbe posamezniku.

Posameznik izjavlja in potrjuje, da je seznanjen s pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj v skladu z določbami 29., 30., 31., 32. in 33. Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) – Uradni list RS, št. 94/ 2007. Izjavlja tudi, da je seznanjen z dejstvom, da je posredovanje podatkov prostovoljno ter da v primeru, če podatkov ne bo posredoval, upravljavec ne bo izvedel storitve, na katere se prijavlja posameznik, oziroma ne bo izvedel analize interesa obiskovalca spletne strani ter pripravil ponudbe posamezniku.

V sodobni družbi je pravica do zasebnosti ena najpomembnejših človekovih pravic. Skladno z navedenim sta Evropski parlament in Svet leta 2016 sprejela novo splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov, ki začne veljati s 25. 5. 2018. Nova splošna uredba velja za vsa podjetja, ki uporabljajo ali kakorkoli obdelujejo osebne podatke državljanov EU. Splošna uredba postavlja enotna pravila za varstvo osebnih podatkov v EU, nekatera vsebinska in postopkovna vprašanja pa bodo v Sloveniji urejena tudi v novem Zakonu o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2).

Po novi uredbi bo posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, moral podati izrecno privolitev v obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, prav tako pa bodo posamezniku predstavljeni nameni, na katere se bo njegova privolitev nanašala.

Če posameznik ne želi, da mu upravljavec osebnih podatkov pripravi prilagojeno ponudbo glede na obisk njegove spletne strani, lahko bodisi onemogoči piškotke na svojem brskalniku ali pa ne posreduje svojih podatkov znotraj obrazca na spletni strani upravljavca ter tako zagotovi svojo anonimnost. Privoljenje lahko posameznik prav tako kadarkoli prekliče z obvestilom o prenehanju uporabe njegovih osebnih podatkov na naslov info@psihoterapevtski-center.si.

3. Uporaba spletne strani in vsebina

Uporabnik je dolžan uporabljati spletno stran www.psihoterapevtski-center.si in storitve v skladu s pogoji poslovanja in veljavnimi predpisi ter na način in v vsebini, ki sta skladna z namenom, s katerim ponudnik zagotavlja spletno stran in storitve.

V primeru kakršnekoli kršitve teh Pogojev poslovanja (kot npr. zloraba spletne strani in/ali storitve) je uporabnik – kršitelj zavodu Psihoterapevtski center Maribor in tretjim osebam odgovoren za vso nastalo škodo. Ponudnik pa ima pravico onemogočiti uporabniku nadaljnjo uporabo spletne strani in storitev.

Vsebine, ki so last zavoda Psihoterapevtski center Maribor, oz. je Psihoterapevtski center Maribor imetnik pravic za njihovo uporabo in razpolaganje z njimi, uporabnik ne sme spreminjati, kopirati, razmnoževati, ponovno objavljati ali na kakršenkoli drug način širiti brez izrecnega predhodnega dovoljenja zavoda Psihoterapevtski center Maribor.

Uporabnik je dolžan v okviru dovoljene uporabe vsebin ohraniti vse označbe avtorskih pravic in drugih pravic zaščitene lastnine ter morebitna druga obvestila in opozorila.

4. Plačilo po predračunu ali računu

V primeru naročila storitev se plačilo izvede po izdanem predračunu oziroma po izdanem računu v predpisanem roku, ki je običajno 7 ali 14 dni.

Rok za reklamacijo računa je 7 dni od datuma izdaje računa. Kupec lahko kontaktira ponudnika prek e-naslova info@psihoterapevtski-center.si.

Cenik je objavljen na spletni strani in je uporabnik dolžan se z njim seznaniti sam, ne glede na to, da so storitve s področja zdravstvenih dejavnosti. Uporabnik se s sprejemanjem splošnih pogojev poslovanja zaveda, da je Psihoterapevtski center zasebni zdravstveni zavod.

5. Sklenitev naročila in sodelovanje

V primeru dolgoročnejšega sodelovanja se med ponudnikom in uporabnikom sklene psihoterapevtski dogovor v slovenskem jeziku oziroma v angleškem ali srbohrvaškem jeziku, v kolikor je uporabnik iz tujine. Pogoji, ki so navedeni v psihoterapevtskem dogovoru, so sestavni del pogodbe poslovanja.

Ponudnik bo skladno z interno politiko zavoda shranil kopijo računov ter druge spremne dokumentacije, ki je hranjena zaradi potreb skladnosti z davčno in/ali drugo relevantno zakonodajo ter zaradi potreb izvedb morebitnih inšpekcijskih, revizijskih in/ali drugih podobnih pregledov ter uporabniku posledično ni na voljo. Odgovornost za hrambo računa in druge spremne dokumentacije, ki jo uporabnik pridobi ob naročilu storitve, je v domeni slednjega, ponudnik pa iz tega naslova ne prevzema nobene dodatne odgovornosti.

6. Obdelava osebnih podatkov

Stranka z registracijo in/ali z oddajo povpraševanja na spletni strani izrecno soglaša, da lahko ponudnik pridobljene osebne podatke (ime in priimek, elektronski naslov, telefonsko številko in morebitne druge podatke, ki jih ponudniku za namene izpolnitve naročila storitve posreduje uporabnik), razen za namene kot določeno v 10. členu veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov, uporabi tudi za namene neposrednega izvajanja storitve prek vseh kanalov, ki jih uporablja ponudnik (obveščanje prek telefona in SMS-ov in drugih medijev), ter za potrebe z vodenjem zavoda povezane statistične analize.

Uporabnik lahko to soglasje izrecno poda tudi ob telefonski prijavi ali ob izpolnitvi obrazca za naročanje povpraševanja po storitvi.

Vsak uporabnik lahko soglasje za obdelavo osebnih podatkov (dano bodisi preko spleta bodisi preko drugega prodajnega kanala) kadarkoli prekliče z obvestilom na email info@psihoterapevtski-center.si, in sicer lahko poda preklic soglasja za namene analize podatkov.

Ponudnik bo uporabnikovo željo upošteval in najkasneje v 15 dneh dosledno uredil preklic soglasja za namen neposrednega zbiranja podatkov v namen vodenja zavoda. Pri tem uporabnik ne trpi nobenih stroškov. Uporabniku ponudnik zagotavlja tudi vse ostale pravice skladno z veljavno zakonodajo, ki je opredeljena v nadaljevanju.

Ponudnik bo kot upravljavec vse pridobljene osebne podatke obdeloval in varoval v skladu z vsakokrat veljavno relevantno zakonodajo, trenutno veljavnima:

 • Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) in
 • Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14, 54/14 in 81/15), ter v skladu z morebitnimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi relevantne zakonodaje.

Hkrati se zavezuje, da pridobljenih osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen morebitnim pogodbenim obdelovalcem, s katerimi bo predhodno sklenil pisno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov.

7. Izjava o varstvu osebnih podatkov

1. Katere podatke zbira ponudnik in zakaj?

a) Obisk spletne strani

Kaj: Ob vsakem obisku spletne strani ponudnika storitve se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniške datoteke spletnega strežnika (npr. IP številka – številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu).

Zakaj: Svetovni splet deluje tako, da se na spletnem strežniku, kjer gostuje spletna stran, beležijo določeni podatki o obisku spletnih strani, kot so IP številka, verzija brskalnika, čas obiska in podobno. Ponudnik storitev tako zbranih podatkov ne obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki.

b) Naročilo na svetovanje/uvodno srečanje/kliničnopsihološki pregled ali drugo

Kaj: Pri naročanju na psihoterapevtsko obravnavo ponudnik, prek spletnega obrazca na spletni strani ponudnika, zbira vaš naziv podjetja, ime in priimek, e-mail naslov in kontaktni telefon, ki ga vpišete v spletni obrazec.

Zakaj: Ponudnik te podatke obdeluje izključno za namen kontaktiranja strank v zvezi z dogovorom za storitev, ki jo izberete.

Koliko časa: Podatki o vas: ime in priimek, email naslov in kontaktni telefon se shranjujejo, dokler obstaja interes po komunikaciji uporabnika z zavodom Psihoterapevtski center Maribor. Od ponudnika lahko kadarkoli zahtevate, da omenjene osebne podatke izbriše z zahtevo na elektronski naslov ponudnika, in sicer na info@psihoterapevtski-center.si.

c) Povpraševanje

Kaj: Pri pošiljanju povpraševanja prek spletnega obrazca na spletni strani ponudnika, ponudnik zbira vaš naziv, ime in priimek, email naslov in kontaktni telefon, ki ga vpišete v spletni obrazec.

Zakaj: Ponudnik te podatke obdeluje izključno za namen komunikacije na željo strank glede podrobnih informacij o storitvah zavoda.

Koliko časa: Podatki o vašem nazivu, ime in priimek, email naslov in kontaktni telefon se shranjujejo, dokler obstaja interes po komunikaciji stranke z zavodom Psihoterapevtski center Maribor. Od ponudnika lahko kadarkoli zahtevate, da omenjene osebne podatke izbriše z zahtevo na elektronski naslov ponudnika, in sicer na info@psihoterapevtski-center.si.

e) Kontakt

Kaj: Pri pošiljanju sporočila prek spletnega obrazca na spletni strani ponudnika, ponudnik zbira vaš naziv, ime in priimek, email naslov in kontaktni telefon, ki ga vpišete v spletni obrazec.

Zakaj: Ponudnik te podatke obdeluje izključno za namen komunikacije na željo strank glede medsebojne komunikacije o storitvah zavoda.

Koliko časa: Podatki o vašem nazivu, ime in priimek, e-mail naslov in kontaktni telefon se shranjujejo, dokler obstaja interes po komunikaciji stranke z zavodom Psihoterapevtski center Maribor. Od ponudnika lahko kadarkoli zahtevate, da omenjene osebne podatke izbriše z zahtevo na elektronski naslov ponudnika, in sicer na info@psihoterapevtski-center.si.

2. V kakšnem primeru me bo ponudnik kontaktiral?

Ponudnik vas bo kontaktiral le v primerih:

– če pošljete povpraševanje po storitvi;
– če pošljete naročilo za uvodno srečanje;
– če pošljete sporočilo prek kontaktnega obrazca.

3. Ali bodo moji osebni podatki posredovani tretjim osebam?

Ponudnik vaših osebnih podatkov, pridobljenih z obiskom spletne strani, pošiljanjem povpraševanja po storitvi, naročanje na storitve ali pošiljanje sporočil prek kontaktnega obrazca, ne bo posredoval tretjim osebam. Prav tako ponudnik drugim ne bo posredoval vaših podatkov, pridobljenih na podlagi vaše prijave, vašega vprašanja oz. pripombe, razen če zakon ne določa drugače.

4. Ali in kako lahko izvem, katere moje osebne podatke obdeluje ponudnik?

Ponudnik vam bo na vašo zahtevo glede podatkov, ki se nanašajo na vas, omogočil vpogled v osebne podatke, njihovo prepisovanje ali kopiranje ter njihov izpis, posredoval vam bo seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen. Prav tako vam bo ponudnik na vašo zahtevo v skladu z veljavno zakonodajo podal tudi druge informacije v zvezi z vašimi osebnimi podatki, ki jih zbira.

5. Zavarovanje zbranih podatkov

V skladu z ZVOP-1 sme upravljavec osebnih podatkov obdelovati osebne podatke, če je podana osebna privolitev posameznika. Osebna privolitev je prostovoljna izjava volje posameznika, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, in je dana na podlagi informacij, ki jih zagotovi upravljavec. Osebna privolitev posameznika je lahko pisna, ustna ali druga ustrezna privolitev posameznika.

a) Sklepno:

Ponudnik se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta. Zbrane podatke bo uporabil izključno za namene, za katere jih bodo posredovali uporabniki spletnega mesta in v okviru zakonskih pristojnosti.

Osebnih podatkov in kontaktnih informacij se ne bo uporabljalo v druge namene ter jih brez izrecnega dovoljenja uporabnika spletnega mesta ne bodo razkrite tretjim strankam. Storil bo vse, da vaše osebne podatke zaščiti pred kakršnimi koli kršitvami in zlorabami.

Vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov pri uporabi te spletne strani lahko pošljete na info@psihoterapevtski-center.si.

b) Spremembe izjave o varstvu osebnih podatkov:

Izjava je bila zadnjič posodobljena 1. 6. 2024.

8. Izključitev odgovornosti

Pridržujemo si pravico onemogočiti spletno stran ali onemogočiti dostop do nje zaradi tehničnih ali drugih težav in vzdrževanja. Nismo odgovorni za povrnitev morebitne škode ali stroškov, ki jih ima uporabnik zaradi prenehanja, nedelovanja ali ovir pri delovanju spletne strani. Ne zagotavljamo točnosti, popolnost in pravilnost vsebine, objavljene na spletni strani, niti ne prevzemamo odgovornosti za škodo, ki bi jo utegnil utrpeti zaradi zanašanja na objavljeno vsebino.

Ne odgovarjamo za škodo, ki utegne nastati na vaši strojni opremi, programski ali drugi opremi zaradi uporabe spletne strani. Sami morate zagotoviti ustrezno zaščito opreme (antivirus itd.) pred dostopom do spletne strani in uporabo le-te.

Ponudnik ne prevzema odgovornosti za:

(i) Nobeno neposredno, posredno, naključno, posebno ali posledično škodo, ki jo povzroči uporaba ali neuporaba ponudnikovih storitev.

(ii) Nobene stroške, ki jih povzroči nakup storitev ali sredstev ali prejemanje sporočil.

(iii) Nepooblaščen dostop do uporabnikovih prenosov ali podatkov, skupaj in ne samo s škodo ali izgubo dobička.

(iv)Izjave ali obnašanje tretjih oseb, ki so vključeni v storitve ponudnika.

9. Uporaba prava in pristojnost

Pravna razmerja med strankami kot uporabniki spletne strani in ponudnikom kot upravljavcem spletne strani se urejajo s predpisi Republike Slovenije. Morebitni spori se bodo reševali po mirni poti, če pa to ne bo mogoče, bo za reševanje sporov pristojno pristojno sodišče v Mariboru.

10. Končne določbe

Neveljavnost katerekoli določbe teh pogojev poslovanja, ne glede na razlog neveljavnosti, ne povzroči neveljavnosti teh splošnih pogojev kot celote. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, medtem ko ti splošni pogoji še naprej ostanejo v veljavi, brez neveljavne določbe.

V primeru, da so določbe teh pogojev poslovanja v nasprotju z določili posamične pogodbe med kupci in ponudnikom oz. dogovorjenih posebnih pogojev, veljajo določila posamične pogodbe oz. dogovorjenih posebnih pogojev.

Pogoji sodelovanja so odvisni od zakonov in drugih elementov prava RS.

Ti pogoji poslovanja pričnejo veljati dne 1. 6. 2024.

Pravilnik o zasebnosti

Osebni podatki naših uporabnikov so eno izmed področij, kateremu posvečamo izredno skrb in pozornost. Poskrbimo, da so vse zahteve ne samo dosežene, ampak jih, če se le da, presežemo, saj se zavedamo občutljive narave tega področja.

Psihoterapevtski in psihodiagnostični center Maribor je kot upravitelj spletnega mesta psihoterapevtski-center.si v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) zavezan k varovanju osebnih podatkov svojih uporabnikov.

Za potrebe poslovanja upravitelj spletnega mesta psihoterapevtski-center.si zbira naslednje uporabnikove podatke: ime in priimek, telefon, naslov elektronske pošte, ter ostale podatke, ki jih uporabniki vnesete v obrazce na spletnem mestu psihoterapevtski-center.si.

Za točnost podatkov, ki jih vnesete uporabniki, ne odgovarjamo.

Za potrebe zagotavljanja varnosti se zbirajo tudi IP naslovi, iz katerih uporabniki dostopajo do spletnega mesta. Vsakemu uporabniku je ob začetku obiska dodeljen sejni piškotek za identifikacijo. Na vaš računalnik lahko psihoterapevtski-center.si med drugimi shrani tudi druge piškotke, kot so: identifikacijska številka uporabnika v šifrirani obliki (za prepoznavanje uporabnika ob naslednjem obisku) ter piškotki sistema Google Analytics (analiza obiskov spletnega mesta).

Vsi omenjeni podatki, razen piškotkov, se na strežniku psihoterapevtski-center.si shranjujejo trajno. Sejni piškotki se v pomnilnik strežnika shranjujejo le za čas trajanja obiska in se izbrišejo po eni uri neaktivnosti, trajni piškotki pa so shranjeni na računalniku obiskovalca.

Upravitelj spletnega mesta psihoterapevtski-center.si lahko podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz. Upravitelj spletnega mesta psihoterapevtski-center.si podatkov o uporabnikih v nobenem primeru ne bo predal nepooblaščenim osebam. Z uporabnikom bomo stopili v stik preko sredstev komunikacije na daljavo le, če uporabnik temu izrecno ne nasprotuje.

Izjemno razkritje osebnih podatkov

Podatki, ki jih upravitelj spletnega mesta psihoterapevtski-center.si zbira in obdeluje, bodo razkriti le, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi, ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov upravitelja spletnega mesta psihoterapevtski-center.si.

Pravna obvestila

Pogoji uporabe

Vstop in ogled kateregakoli dela spletne strani psihoterapevtski-center.si pomeni, da se strinjate z vsemi tukaj navedenimi omejitvami in pogoji uporabe. Če se ne strinjate vas prosimo, da te strani ne uporabljate. Priporočamo vam, da občasno pregledate veljavne Pogoje uporabe oz. določbe o varovanju zasebnosti.

Omejitev odgovornosti

Psihoterapevtski in psihodiagnostični center Maribor ureja spletne strani s potrebno skrbnostjo. Kljub temu ne prevzema odgovornosti za njihovo točnost in celovitost. Pridržuje si pravico, da kadarkoli in na kakršenkoli način spremeni vsebino te spletne strani, ne glede na razlog in brez predhodnega obvestila. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Zato Psihoterapevtski in psihodiagnostični center Maribor ali katerakoli pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri pripravi in izdelavi teh spletnih strani, v nobenem primeru ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi izhajala iz ali bi bila v zvezi z dostopom do, uporabo in oziroma nezmožnostjo uporabe informacij na teh spletnih straneh in oziroma za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Pravice intelektualne lastnine

Vse informacije in podobe na spletnih straneh Psihoterapevtski in psihodiagnostični center Maribor so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Slike so last podjetja Psihoterapevtski in psihodiagnostični center Maribor. Dokumenti na teh spletnih straneh so lahko reproducirani le v nekomercialne namene in za osebno rabo, pri čemer morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje, spreminjanje ali drugačno razširjanje informacij s teh spletnih strani v komercialne namene je brez izrecnega pisnega soglasja zavoda Psihoterapevtski in psihodiagnostični center Maribor prepovedano.

Varnost

Psihoterapevtski in psihodiagnostični center Maribor uporablja tehnične in organizacijske varnostne ukrepe, ki vaše podatke varujejo pred manipulacijo, izgubo, uničenjem ali nepooblaščenim dostopom. Za zagotovitev varnosti in zaupnosti osebnih podatkov, ki jih zbiramo na spletu, uporabljamo tudi standardni požarni zid in zaščito gesla. Pri ravnanju z vašimi osebnimi podatki izvajamo ukrepe, ki so zasnovani tako, da te podatke zaščitijo pred izgubo, neustrezno uporabo, nepooblaščenim dostopom, razkritjem, spremembo ali uničenjem. Podatkov v vseh primerih sicer ne moremo zavarovati pred kakršnokoli izgubo, neustrezno uporabo, nepooblaščenim dostopom, razkritjem, spremembo ali uničenjem, prizadevamo pa si preprečiti take nesrečne dogodke.

Stik z nami

V primeru težav, vprašanj ali vpogleda, popravka, blokiranja in izbrisa vaših osebnih podatkov se obrnite na: Zasebni zdravstveni zavod Psihoterapevtski in psihodiagnostični center Maribor, Barvarska ulica 7, 2000 Maribor; info@psihoterapevtski-center.si.

Nenehni razvoj spleta zahteva občasno spreminjanje našega pravnega obvestila. Pridržujemo si pravico do teh sprememb.

Upravljavec te spletne strani je Zasebni zdravstveni zavod Psihoterapevtski in psihodiagnostični center Maribor.

Piškotki

Da bi vam olajšali uporabo naše spletne strani in jo naredili bolj prijetno, uporabljamo »piškotke«. Piškotki so majhne podatkovne enote, ki nam omogočajo primerjavo novih in predhodnih obiskovalcev, razumevanje, kako uporabljajo našo stran. Posredujejo nam podatke, s katerimi lahko naredimo prihodnji obisk spletne strani bolj prijeten in učinkovit. Če ne želite uporabljati piškotkov, nastavite svoj računalnik tako, da izbriše vse piškotke spletnih strani in/ali vas opozori, preden se piškotek shrani na disk. Če ne želite spremeniti uporabe piškotkov, preprosto nadaljujte na spletno stran.

Za več informacij o piškotkih in njihovem vplivu na www.aboutcookies.org.

Ime piškotka
Namen
Čas piškotka
Stran
PH_HPXY_CHECK
Zaščita spletne strani
Do zaključka seje
.psihoterapevtski-center.si
moove_gdpr_popup
Stanje soglasja o uporabi piškotkov
1 leto
.psihoterapevtski-center.si
_ga
Statistika ogledov spletne strani
1 leto
.psihoterapevtski-center.si
_ga_LXEFS48KMS
Statistika ogledov spletne strani
1 leto
.psihoterapevtski-center.si
Psihoterapevtski in psihodiagnostični center Maribor

Kontakt

Psihoterapevtski in psihodiagnostični center Maribor
Barvarska ulica 7, SI-2000 Maribor
E: info@psihoterapevtski-center.si
T: 051 642 120

Prijava na e-novice

Splošni pogoji poslovanja | Pravilnik o zasebnosti | Pravna obvestila | Piškotki
© 2024 Psihoterapevtski in psihodiagnostični center Maribor