Nudimo kvalitetno in visoko strokovno obravnavo

Individualna psihoterapija

Psihoterapija je pogovorno-odnosna metoda za vplivanje na moteče psihične vsebine, ki nižajo kvaliteto življenja. Posamezne terapevtske šole so za ta namen izdelale različne načine (tehnike).
Obstaja že nepregledno veliko število psihoterapevtskih metod in tehnik. V našem centru sledimo trem terapevtskim linijam: kognitivno-vedenjski, analitično orientirani in integrativni.

Pri kognitivno-vedenjski je v terapevtskem ozadju spoznanje, da večino svojih vedenjskih in emocionalnih reakcij pridobimo s procesi različnih oblik učenja, pogosto zelo kompleksnih. Terapevtske metode so izdelane tako, da te, pogosto nefunkcionalno naučene odzive, zamenjajo novi, ustreznejši.

Razvojnoanalitična psihoterapija temelji na spoznanjih o psihičnih procesih, ki smo jih pridobili v zgodnem otroštvu v stikih s pomembnimi bližnjimi. Te izkušnje, če so bile negativne, lahko neugodno obarvajo naše sedanje stike z ljudmi, doživljanje sveta in sebe. Terapevtska metoda je oblikovana tako, da človek opisano spoznava in presega.

Integrativna psihoterapija poudarja pomembnost celostnega pristopa pri delu z ljudmi. Proces psihoterapije se nanaša na integracijo čustvenih, kognitivnih in fizioloških sistemov posameznika z upoštevanjem socialne in duhovne dimenzije ter vodi k njihovemu medsebojnemu povezovanju.
Metode integrativne psihoterapije temeljijo na spoštovanju klientovega subjektivnega doživljanja, pri čemer igra terapevtski odnos osrednjo vlogo. Teorija integrativne psihoterapije temelji na združevanju različnih teorij in psihoterapevtskih pristopov (psihoanalitična terapija, gestalt terapija, transakcijska analiza in druge usmeritve). Vsak model nudi pomemben vpogled v funkcioniranje posameznika, integrirani v koherenten sistem, pa nam dajejo še bolj celostno razumevanje človeške narave.

Vse psihoterapevtske metode trajajo mesece ali celo leta (če težava traja dlje časa, dolžina pa je odvisna tudi od terapevtskega cilja). Praviloma je postopek pri kognitivno-vedenjski psihoterapiji krajši, aktivnost klienta pa večja - v tem smislu, da so lahko vključene tudi terapevtske naloge, ki jih klient izvaja, ko ni na terapiji. Pri analitično orientirani psihoterapiji se človek odloča za daljšo terapevtsko pot, bolj vase kot navzven. Postopek lahko poteka na kavču. Vključi se lahko tudi delo s sanjami.

Vstop v psihoterapijo

Osebo, ki se zanima za vstop, najprej povabimo na uvodni razgovor. S kandidatom za psihoterapijo se v miru pogovorimo in pri tem odgovorimo na vsa vprašanja v zvezi s psihoterapijo. Razgovor traja približno 60 minut. Dogovorimo se oziroma svetujemo glede oblike psihoterapevtskega postopka ter kandidata napotimo k ustreznemu strokovnjaku. Trudimo se za minimalno čakalno dobo. Po prvem telefonskem stiku je osebni razgovor v roku 14 dni, prehod v psihoterapijo pa v roku meseca dni. Občasno so možna odstopanja, za nekatere terapevte pa je uvedena čakalna lista.

Skupinska psihoterapija

Skupinska psihoterapija je oblika dela, ki jo posameznik izvaja s skupino, vodi in moderira jo terapevt ali terapevtski par (terapevt in koterapevt).

V Psihoterapevtskem centru nudimo:

 • analitično orientirano skupinsko terapijo (tj. skupinsko psihoterapijo, ki temelji na teoretskih izhodiščih analitične psihoterapije)
 • skupino za obvladovanje anksioznosti in depresije (skupina deluje po principih vedenjsko-kognitivne terapije)
 • suportivna skupina za mlade mamice ZAmaME.

Skupina ZAmaME

V Psihoterapevtskem centru sestavljamo skupino mamic, katere namen je nuditi oporo ženskam v poporodnem obdobju. Skupina je namenjena vsem ženskam, ki si želijo odkritih pogovorov o svojih občutkih in mislih v zvezi z materinstvom. Več o skupini si lahko preberete v informativni brošuri.

Skupino v koterapevtskem paru vodita Ana Jerman, spec. klin. psihologije, in Vesna Tetičkovič, univ. dipl. psih.
Za več informacij prosimo, da pokličete 051 631 161 ali pišete na info@psihoterapevtski-center.si.

Psihološko svetovanje

Je krajša, časovno omejena obravnava, v kateri psiholog podpre in pomaga osebi, da se sooči in se opolnomoči, ko se znajde v neki začasni aktualno obremenjujoči situaciji (npr. ločitev, izguba službe, smrt, prehajanja med različnimi življenjskimi obdobji in podobno).

Kliničnopsihološki pregled

Kliničnopsihološki pregled oziroma psihodiagnostični pregled je postopek, s katerim (klinični) psiholog s pomočjo psihometričnih sredstev ugotavlja posameznikovo stanje na področju duševnosti. Najpogosteje se ta postopek opravlja za pomoč v diagnostični fazi, pri formuliranju terapevtskih ciljev ali v zaključni fazi zdravljenja. Na psihodiagnostični pregled po navadi napoti zdravnik, lahko pa ga opravimo tudi na klientovo željo.

Potek kliničnopsihološkega pregleda

Termin za izvedbo pregleda skušamo ponuditi v roku 14 dni od povpraševanja. Za nekatere zahtevnejše preglede je potrebno priti dvakrat. Vsakokrat traja postopek dve do tri ure. S seboj prinesite vse dosedanje izvide ter očala, če jih potrebujete. Napisan izvid (kliničnopsihološko poročilo) dobite po pošti v roku dveh tednov, v izjemnih primerih (v terminski nuji) tudi prej. Pregledani ima pravico do popolne povratne informacije, razlage rezultatov. Ponavadi se dogovorimo za dodaten razgovor, kjer se v miru pogovorimo o rezultatih pregleda.

Cenik

 • Uvodni (triažni) razgovor

  50 EUR
 • Uporaba psihometričnega sredstva kot dopolnitev k triažnemu uvodnemu razgovoru

  50 EUR
 • Klinično-psihološki pregled

  180-250 EUR
 • Individualna psihoterapija

  60 EUR
 • • Individualna psihoterapija (terapijo izvaja edukant psihoterapije II)

  50 EUR
 • • Individualna psihoterapija (terapijo izvaja edukant psihoterapije I)

  40 EUR
 • Skupinska vedenjsko-kognitivna psihoterapija

  45 EUR
 • Skupinska analitična psihoterapija

  45 EUR
 • Partnerska psihoterapija (90 min)

  90 EUR
 • Psihološko svetovanje (45 min)

  50 EUR


Dogovorna odstopanja so možna pri študentih ter osebah z nizkim osebnim dohodkom (znižanje), pa tudi pri zelo visokem osebnem dohodku (zvišanje).
Cenik velja od 16.4.2021.

Kontakt

Psihoterapevtski in psihodiagnostični center Maribor
Barvarska ulica 7, SI-2000 Maribor
E: info@psihoterapevtski-center.si
T: 051 631 161 & 051 642 120

Prijava na e-novice

© 2010-2022 Psihoterapevtski in psihodiagnostični center Maribor | Pravno obvestilo.