Nudimo kvalitetno in visoko strokovno obravnavo

Individualna psihoterapija

Psihoterapija je pogovorno-odnosna metoda za vplivanje na moteče psihične vsebine, ki nižajo kvaliteto življenja. Posamezne terapevtske šole so za ta namen izdelale različne načine (tehnike).
Obstaja že nepregledno veliko število psihoterapevtskih metod in tehnik. V našem centru sledimo trem terapevtskim linijam: kognitivno-vedenjski, analitično orientirani in integrativni.

Pri kognitivno-vedenjski je v terapevtskem ozadju spoznanje, da večino svojih vedenjskih in emocionalnih reakcij pridobimo s procesi različnih oblik učenja, pogosto zelo kompleksnih. Terapevtske metode so izdelane tako, da te, pogosto nefunkcionalno naučene odzive, zamenjajo novi, ustreznejši.

Razvojnoanalitična psihoterapija temelji na spoznanjih o psihičnih procesih, ki smo jih pridobili v zgodnem otroštvu v stikih s pomembnimi bližnjimi. Te izkušnje, če so bile negativne, lahko neugodno obarvajo naše sedanje stike z ljudmi, doživljanje sveta in sebe. Terapevtska metoda je oblikovana tako, da človek opisano spoznava in presega.

Nekateri terapevti pri obravnavi uporabljajo tudi integrativni ali shema terapevtski pristop.

Vse psihoterapevtske metode trajajo mesece ali celo leta (če težava traja dlje časa, dolžina pa je odvisna tudi od terapevtskega cilja). Praviloma je postopek pri kognitivno-vedenjski psihoterapiji krajši, aktivnost klienta pa večja - v tem smislu, da so lahko vključene tudi terapevtske naloge, ki jih klient izvaja, ko ni na terapiji. Pri analitično orientirani psihoterapiji se človek odloča za daljšo terapevtsko pot, bolj vase kot navzven. Postopek lahko poteka na kavču. Vključi se lahko tudi delo s sanjami.

Vstop v psihoterapijo

Osebo, ki se zanima za vstop, najprej povabimo na uvodni razgovor. S kandidatom za psihoterapijo se v miru pogovorimo in pri tem odgovorimo na vsa vprašanja v zvezi s psihoterapijo. Razgovor traja približno 60 minut. Dogovorimo se oziroma svetujemo glede oblike psihoterapevtskega postopka ter kandidata napotimo k ustreznemu strokovnjaku. Trudimo se za minimalno čakalno dobo. Po prvem telefonskem stiku je osebni razgovor v roku 14 dni, prehod v psihoterapijo pa v roku meseca dni. Občasno so možna odstopanja, za nekatere terapevte pa je uvedena čakalna lista.

Skupinska psihoterapija

Skupinska psihoterapija je oblika dela, ki jo posameznik izvaja s skupino, vodi in moderira jo terapevt ali terapevtski par (terapevt in koterapevt).

V Psihoterapevtskem centru nudimo:

 • analitično orientirano skupinsko terapijo (tj. skupinsko psihoterapijo, ki temelji na teoretskih izhodiščih analitične psihoterapije),
 • skupino za obvladovanje anksioznosti in depresije (skupina deluje po principih vedenjsko-kognitivne terapije),
 • skupino za starejše,
 • skupino za svojce ljudi s psihozo,
 • skupino za spoprijemanje s socialno tesnobo za mlade odrasle,
 • program za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od alkohola in
 • suportivno skupino za mlade mamice ZAmaME.

Skupina za starejše

V tretjem življenjskem obdobju pridejo na plano teme izgub na številnih življenjskih področjih (izgube svojcev ali prijateljev, spremembe na področju zdravja, spremembe glede bivanjskih pogojev ipd.), ki lahko povzročijo tesnobe in depresije. Skupina je namenjena temu, da se v miru posvetimo vprašanjem, ki jim družba ne namenja dovolj pozornosti. Cilj skupine je, da se žalosti in tesnobe manjšajo, odklanjajo. Eno srečanje traja 90 minut, število srečanj ni omejeno, gre za t.i. neskončno skupino. Skupino vodi psiholog ali klinični psiholog.
Cena udeležbe v skupini je 35 evrov na srečanje.
Prijave sprejemamo na naslov danijela.svetel@psihoterapevtski-center.si in na telefonski številki 051 631 161.


Skupina za svojce ljudi s psihozo

Podporna skupina za svojce ljudi s psihozo je 10-tedenski program, v katerem se omogoči izražanje vprašanj in stisk, ki jih svojci doživljajo ob soočenju s to motnjo. Skupino vodi izkušeni klinični psiholog. Del programa je namenjen spoznavanju značilnosti psihoz, vsaj ob enem srečanju je prisoten psihiater. Cilj programa je razbremenjevanje čustvenih stisk svojcev, ustvarjanje prilagoditve na spremembo in višanje kvalitete življenja družin s svojcem s psihozo.
Cena ure skupinske obravnave: 35 evrov na srečanje.
Možna so tudi individualna srečanja, ki se obračunavajo po ceniku za individualne obravnave.
Prijave sprejemamo na naslov: danijela.svetel@psihoterapevtski-center.si.


Skupina za spoprijemanje s socialno tesnobo za mlade odrasle

Skupna je namenjena obravnavi socialne tesnobe pri mladih odraslih. Celotna obravnava je zamišljena večstopenjsko. Po individualni pripravi na skupino (število individualnih ur je odvisno od člana) sledi program po principih kognitivno-vedenjske psihoterapije v skupini. Skupina je mala, to pomeni, da je v njej med 6 in 8 članov, je zaprta, predvidenih je 25 srečanj. Za tem programom pa je predvideno skupinsko nadaljevanje v obliki predelovanja globinskopsiholoških tem.
Cena: individualne ure se obračunavajo po ceniku za individualne obravnave, cena udeležbe v skupini je 35 evrov na srečanje.
Prijave sprejemamo na naslov: danijela.svetel@psihoterapevtski-center.si.


Program za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od alkohola

Program je sestavljen za ljudi z boleznijo odvisnosti in za tiste, ki so v področju tveganega pitja. V uvodnem srečanju se preveri oblika in stopnja morebitne odvisnosti. Preko nekemičnih metod delamo nato na področju motivacije za prenehanje pitja, vzpostavljanje abstinence in njeno vzdrževanje. Program vključuje tudi delo s svojci v vseh fazah zdravljenja, tudi uvodnem - kako motivirati svojca za zdravljenje. Pripravljalna faza je individualna (terapevt - pacient), faza zdravljenja pa skupinska. Ob zapletih pomagamo vzpostaviti stik z zdravnikom. Program izvajajo izkušeni terapevti oziroma terapevtski pari, kjer je vsaj en član klinični psiholog.
Cena za uro v individualni fazi je 50 evrov, v skupinski fazi pa 35 evrov (če je v skupini 6-8 članov) oziroma 25 eurov (če je v skupini več kot 8 članov).
Prijave sprejemamo na naslov: danijela.svetel@psihoterapevtski-center.si.


Skupina ZAmaME

V Psihoterapevtskem centru sestavljamo skupino mamic, katere namen je nuditi oporo ženskam v poporodnem obdobju. Skupina je namenjena vsem ženskam, ki si želijo odkritih pogovorov o svojih občutkih in mislih v zvezi z materinstvom. Več o skupini si lahko preberete v informativni brošuri.

Skupino v koterapevtskem paru vodita Ana Jerman, spec. klin. psihologije, in Vesna Tetičkovič, univ. dipl. psih.
Za več informacij prosimo, da pokličete 051 631 161 ali pišete na info@psihoterapevtski-center.si.

Psihološko svetovanje

Je krajša, časovno omejena obravnava, v kateri psiholog podpre in pomaga osebi, da se sooči in se opolnomoči, ko se znajde v neki začasni aktualno obremenjujoči situaciji (npr. ločitev, izguba službe, smrt, prehajanja med različnimi življenjskimi obdobji in podobno).

Kliničnopsihološki pregled

Kliničnopsihološki pregled oziroma psihodiagnostični pregled je postopek, s katerim (klinični) psiholog s pomočjo psihometričnih sredstev ugotavlja posameznikovo stanje na področju duševnosti. Najpogosteje se ta postopek opravlja za pomoč v diagnostični fazi, pri formuliranju terapevtskih ciljev ali v zaključni fazi zdravljenja. Na psihodiagnostični pregled po navadi napoti zdravnik, lahko pa ga opravimo tudi na klientovo željo.

Potek kliničnopsihološkega pregleda

Termin za izvedbo pregleda skušamo ponuditi v roku 14 dni od povpraševanja. Za nekatere zahtevnejše preglede je potrebno priti dvakrat. Vsakokrat traja postopek dve do tri ure. S seboj prinesite vse dosedanje izvide ter očala, če jih potrebujete. Napisan izvid (kliničnopsihološko poročilo) dobite po pošti v roku dveh tednov, v izjemnih primerih (v terminski nuji) tudi prej. Pregledani ima pravico do popolne povratne informacije, razlage rezultatov. Ponavadi se dogovorimo za dodaten razgovor, kjer se v miru pogovorimo o rezultatih pregleda.

Trening kognitivnih funkcij
(spominskih in pozornostnih)

Izvajamo individualni trening kognitivnih (spominskih, pozornostnih) funkcij. Trening traja štiri tedne (obiski 2-3x tedensko) in zajema zlasti spoznavanje in usvajanje ustreznih vaj za spomin in pozornost, motivacijo zanje in za podporne, s spominom povezane vaje (opolnomočenje, da oseba nato s treningom nadaljuje sama). Izvaja se v neračunalniški obliki. Srečanje traja 45-60 minut. Cena celotnega treninga je 200 EUR. Izvaja ga edukantka psihoterapije.
Prijave sprejemamo na naslov: danijela.svetel@psihoterapevtski-center.si.

Cenik

 • Uvodni (triažni) razgovor

  50 EUR
 • Uporaba psihometričnega sredstva kot dopolnitev k triažnemu uvodnemu razgovoru

  50 EUR
 • Klinično-psihološki pregled
  • Pregled kognitivnih funkcij in čustvovanja - triažni

   
  150 EUR
 • • Pregled kognitivnih funkcij in čustvovanja - kompleksen

  300 EUR
 • • Pregled osebnosti in čustvovanja

  200 EUR
 • • Uporaba dodatnega psihometričnega sredstva (posamezna)

  30-70 EUR
 • Individualna psihoterapija (45-50min)

  60 EUR
 • • Individualna psihoterapija (terapijo izvaja edukant psihoterapije II)

  50 EUR
 • • Individualna psihoterapija (terapijo izvaja edukant psihoterapije I)

  40 EUR
 • Skupinska psihoterapija (90 min)

  35 EUR
 • Partnerska psihoterapija (90 min)

  90 EUR
 • Psihološko svetovanje (45 min)

  50 EUR
 • Trening kognitivnih funkcij (4-tedenski program)

  200 EUR


Dogovorna odstopanja so možna pri študentih ter osebah z nizkim osebnim dohodkom (znižanje), pa tudi pri zelo visokem osebnem dohodku (zvišanje).
Cenik velja od 1.3.2022.

Pravilnik o zasebnosti

Osebni podatki naših uporabnikov so eno izmed področij, kateremu posvečamo izredno skrb in pozornost. Poskrbimo, da so vse zahteve ne samo dosežene, ampak jih, če se le da, presežemo, saj se zavedamo občutljive narave tega področja.

Psihoterapevtski in psihodiagnostični center Maribor je kot upravitelj spletnega mesta psihoterapevtski-center.si v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) zavezan k varovanju osebnih podatkov svojih uporabnikov.

Za potrebe poslovanja upravitelj spletnega mesta psihoterapevtski-center.si zbira naslednje uporabnikove podatke: ime in priimek, telefon, naslov elektronske pošte, ter ostale podatke, ki jih uporabniki vnesete v obrazce na spletnem mestu psihoterapevtski-center.si.

Za točnost podatkov, ki jih vnesete uporabniki, ne odgovarjamo.

Za potrebe zagotavljanja varnosti se zbirajo tudi IP naslovi, iz katerih uporabniki dostopajo do spletnega mesta. Vsakemu uporabniku je ob začetku obiska dodeljen sejni piškotek za identifikacijo. Na vaš računalnik lahko psihoterapevtski-center.si med drugimi shrani tudi druge piškotke, kot so: identifikacijska številka uporabnika v šifrirani obliki (za prepoznavanje uporabnika ob naslednjem obisku) ter piškotki sistema Google Analytics (analiza obiskov spletnega mesta).

Vsi omenjeni podatki, razen piškotkov, se na strežniku psihoterapevtski-center.si shranjujejo trajno. Sejni piškotki se v pomnilnik strežnika shranjujejo le za čas trajanja obiska in se izbrišejo po eni uri neaktivnosti, trajni piškotki pa so shranjeni na računalniku obiskovalca.

Upravitelj spletnega mesta psihoterapevtski-center.si lahko podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz. Upravitelj spletnega mesta psihoterapevtski-center.si podatkov o uporabnikih v nobenem primeru ne bo predal nepooblaščenim osebam. Z uporabnikom bomo stopili v stik preko sredstev komunikacije na daljavo le, če uporabnik temu izrecno ne nasprotuje.

Izjemno razkritje osebnih podatkov

Podatki, ki jih upravitelj spletnega mesta psihoterapevtski-center.si zbira in obdeluje, bodo razkriti le, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi, ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov upravitelja spletnega mesta psihoterapevtski-center.si.

Pravna obvestila

Pogoji uporabe

Vstop in ogled kateregakoli dela spletne strani psihoterapevtski-center.si pomeni, da se strinjate z vsemi tukaj navedenimi omejitvami in pogoji uporabe. Če se ne strinjate vas prosimo, da te strani ne uporabljate. Priporočamo vam, da občasno pregledate veljavne Pogoje uporabe oz. določbe o varovanju zasebnosti.

Omejitev odgovornosti

Psihoterapevtski in psihodiagnostični center Maribor ureja spletne strani s potrebno skrbnostjo. Kljub temu ne prevzema odgovornosti za njihovo točnost in celovitost. Pridržuje si pravico, da kadarkoli in na kakršenkoli način spremeni vsebino te spletne strani, ne glede na razlog in brez predhodnega obvestila. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Zato Psihoterapevtski in psihodiagnostični center Maribor ali katerakoli pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri pripravi in izdelavi teh spletnih strani, v nobenem primeru ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi izhajala iz ali bi bila v zvezi z dostopom do, uporabo in oziroma nezmožnostjo uporabe informacij na teh spletnih straneh in oziroma za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Pravice intelektualne lastnine

Vse informacije in podobe na spletnih straneh Psihoterapevtski in psihodiagnostični center Maribor so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Slike so last podjetja Psihoterapevtski in psihodiagnostični center Maribor. Dokumenti na teh spletnih straneh so lahko reproducirani le v nekomercialne namene in za osebno rabo, pri čemer morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje, spreminjanje ali drugačno razširjanje informacij s teh spletnih strani v komercialne namene je brez izrecnega pisnega soglasja zavoda Psihoterapevtski in psihodiagnostični center Maribor prepovedano.

Varnost

Psihoterapevtski in psihodiagnostični center Maribor uporablja tehnične in organizacijske varnostne ukrepe, ki vaše podatke varujejo pred manipulacijo, izgubo, uničenjem ali nepooblaščenim dostopom. Za zagotovitev varnosti in zaupnosti osebnih podatkov, ki jih zbiramo na spletu, uporabljamo tudi standardni požarni zid in zaščito gesla. Pri ravnanju z vašimi osebnimi podatki izvajamo ukrepe, ki so zasnovani tako, da te podatke zaščitijo pred izgubo, neustrezno uporabo, nepooblaščenim dostopom, razkritjem, spremembo ali uničenjem. Podatkov v vseh primerih sicer ne moremo zavarovati pred kakršnokoli izgubo, neustrezno uporabo, nepooblaščenim dostopom, razkritjem, spremembo ali uničenjem, prizadevamo pa si preprečiti take nesrečne dogodke.

Stik z nami

V primeru težav, vprašanj ali vpogleda, popravka, blokiranja in izbrisa vaših osebnih podatkov se obrnite na: Zasebni zdravstveni zavod Psihoterapevtski in psihodiagnostični center Maribor, Barvarska ulica 7, 2000 Maribor; info@psihoterapevtski-center.si.

Nenehni razvoj spleta zahteva občasno spreminjanje našega pravnega obvestila. Pridržujemo si pravico do teh sprememb.

Upravljavec te spletne strani je Zasebni zdravstveni zavod Psihoterapevtski in psihodiagnostični center Maribor.

Piškotki

Da bi vam olajšali uporabo naše spletne strani in jo naredili bolj prijetno, uporabljamo »piškotke«. Piškotki so majhne podatkovne enote, ki nam omogočajo primerjavo novih in predhodnih obiskovalcev, razumevanje, kako uporabljajo našo stran. Posredujejo nam podatke, s katerimi lahko naredimo prihodnji obisk spletne strani bolj prijeten in učinkovit. Če ne želite uporabljati piškotkov, nastavite svoj računalnik tako, da izbriše vse piškotke spletnih strani in/ali vas opozori, preden se piškotek shrani na disk. Če ne želite spremeniti uporabe piškotkov, preprosto nadaljujte na spletno stran.

Za več informacij o piškotkih in njihovem vplivu na www.aboutcookies.org.

Ime piškotka
Namen
Čas piškotka
Stran
PH_HPXY_CHECK
Zaščita spletne strani
Do zaključka seje
.psihoterapevtski-center.si
moove_gdpr_popup
Stanje soglasja o uporabi piškotkov
1 leto
.psihoterapevtski-center.si
_ga
Statistika ogledov spletne strani
1 leto
.psihoterapevtski-center.si
_ga_LXEFS48KMS
Statistika ogledov spletne strani
1 leto
.psihoterapevtski-center.si

Kontakt

Psihoterapevtski in psihodiagnostični center Maribor
Barvarska ulica 7, SI-2000 Maribor
E: info@psihoterapevtski-center.si
T: 051 631 161 & 051 642 120

Prijava na e-novice

Pravilnik o zasebnosti | Pravna obvestila | Piškotki
© 2010-2022 Psihoterapevtski in psihodiagnostični center Maribor