Psihoterapevtski in psihodiagnostični center Maribor
Kaj sta psihoterapija in psihodiagnostika?
Psihoterapija je pogovorno-odnosna metoda za vplivanje na moteče psihične vsebine, ki nižajo kvaliteto življenja. Posamezne terapevtske šole so za ta namen izdelale različne načine (tehnike).

Obstaja že nepregledno veliko število psihoterapevtskih metod in tehnik. V našem centru sledimo dvema terapevtskima linijama: kognitivno-vedenjski in analitično orientirani.

Pri kognitivno-vedenjski je v terapevtskem ozadju spoznanje, da večino svojih vedenjskih in emocionalnih reakcij pridobimo preko procesov različnih oblik učenja, pogosto zelo kompleksnih. Terapevtske metode so izdelane tako, da te, pogosto nefunkcionalno naučene odzive, zamenjajo novi, ustreznejši.

Razvojno analitična psihoterapija temelji na spoznanjih o psihičnih procesih, ki smo jih pridobili v zgodnem otroštvu v stikih s pomembnimi bližnjimi. Te izkušnje, če so bile negativne, lahko neugodno obarvajo naše sedanje stike z ljudmi, doživljanje sveta in sebe. Terapevtska metoda je oblikovana tako, da človek opisano spoznava in presega.

Vse psihoterapevtske metode trajajo mesece ali celo leta (če težava traja dlje časa, dolžina pa je odvisna tudi od terapevtskega cilja). Praviloma je postopek pri kognitivno-vedenjski psihoterapiji krajši, aktivnost klienta pa večja - v tem smislu, da so lahko vključene tudi terapevtske naloge, ki jih klient izvaja, ko ni na terapiji. Pri analitično orientirani psihoterapiji se človek odloča za daljšo terapevtsko pot, bolj vase kot navzven. Postopek lahko poteka na kavču. Vključi se lahko tudi delo s sanjami.

Psihodiagnostika je postopek, s katerim klinični psiholog s pomočjo psihometričnih sredstev ugotavlja stanje na področju duševnosti. Najpogosteje se ta postopek opravlja za pomoč v diagnostični fazi, pri formuliranju terapevtskih ciljev ali v zaključni fazi zdravljenja. Najpogosteje na psihodiagnostični pregled napoti zdravnik, lahko pa ga izvedemo tudi na lastno željo.
© 2010-2020 Psihoterapevtski in psihodiagnostični center Maribor|Pravno obvestilo