Psihoterapevtski in psihodiagnostični center Maribor
Osnovne informacije o centru
Kontaktni podatki
 
Naziv
Zasebni zdravstveni zavod
Psihoterapevtski in psihodiagnostični center Maribor
Skrajšan naziv
Psihoterapevtski center
Sedež
Barvarska ulica 7, 2000 Maribor
Ordinacije
Barvarska ulica 7, 2000 Maribor
E-pošta
 
Podatki o zavodu
 
Matična številka
3321170000
Davčna številka
13973053
Šifra dejavnosti
Q86.909 (Druge zdravstvene dejavnosti)
 
Transakcijski račun
 
TRR
SI56 0417 3000 1463 536, Nova kreditna banka Maribor d.d.
 
Odgovorne osebe
 
Zakoniti zastopnik
Vesna Tetičkovič
univ. dipl. psih.
Prokurist
Samo Pastirk
univ. dipl. psih., specialist klinične psihologije in psihoterapevt
 
Organi zavoda
Organe zavoda sestavljajo: svet zavoda, direktor zavoda in strokovni svet.
Svet zavoda
 
Ksenija Čuić Bratina, univ. dipl. psihologinja in psihoterapevtka
(predstavnik ustanoviteljev)
mag. Borjana Kremžar - Jovanović, univ. dipl. psih., specialist klinične psihologije
(predstavnik uporabnikov)
Samo Pastirk, univ. dipl. psih., specialist klinične psihologije in psihoterapevt
(predstavnik delavcev zavoda, predsednik sveta zavoda)
 
Direktor zavoda
 
Vesna Tetičkovič
univ. dipl. psih.
 
Strokovni svet
 
Danijela Mrzlekar Svetel
univ. dipl. psih., specialist klinične psihologije in psihoterapevt
Bojan Filipič
dr. med., specialist psihiatrije in psihoterapevt
Jernej Vidmar
univ. dipl. psih., specialist klinične psihologije in kognitivno-vedenjski psihoterapevt
 
© 2010-2020 Psihoterapevtski in psihodiagnostični center Maribor|Pravno obvestilo